• ul. Norwida 4
  • 01-104 Warszawa
  • tel.: 022 877 44 54
  • e-mail: biuro@bhpkraj.waw.pl

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek odpowiedniego przygotowania pracownika firmy i właściwego prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Wychodząc naprzeciw tym wymogom nasza firma świadczy usługi w ramach szkoleń bhp.

Więcej

Kontakt

CAPTCHA